Facebook Twitter LinkedIn E-post

Preem – Pricing Manager/Controller

Preem – Pricing Manager/Controller

Preem er Sveriges største oljeselskap og ble etablert på det norske markedet i 2016. Preem Norge kjøpte i september 2017 YX Norge sin bulkvirksomhet som bestod av 15 forhandlere og 600 kunder. Dette medførte at Preem Norge doblet sitt totale salgsvolum på det norske markedet til omlag 400 000 kubikkmeter pr. år. Preem sin visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Våre to raffinerier i Lysekil og Gøteborg er blant Europas mest moderne og miljøvennlige med en raffinerikapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råstoff per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning av bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til bedrifter og privatpersoner.

På det norske markedet har Preem i dag 15 bulk forhandlere og 2 tankautomater for tungtrafikk samt mer enn 150 automater hos eksisterende samarbeidspartnere.

Preem AB i Sverige har et riksdekkende servicenett med 570 stasjoner for privat og yrkestrafikk. Preem hadde i 2016 en totalomsetning på 56 milliarder SEK. Det norske hovedkontoret er på Lysaker utenfor Oslo.

 Pricing Manager/Controller

Vi søker etter en Pricing Manager/Controller som vil være med å utvikle Preem sin posisjon i Norge.

Preem vokser i Norge og vi ønsker å ha flere med på laget. Preem selger i tillegg til de tradisjonelle drivstoffene også drivstoff som har høy andel fornybart innhold og opplever en økende etterspørsel. Preems produkter inneholder verken palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon (PFAD) og oppfyller bærekraftkriteriene. Siden 2010 har Preems HVO diesel og Preem Evolution Diesel redusert utslippene av karbondioksid fra transportsektoren med om lag 2 millioner tonn i Sverige.

Preems norske kunder vil i første omgang bli tilbudt Preem Evolution diesel. Dette er en type drivstoff som passer til alle dieselbiler og er basert på ca. 20 prosent fornybare råvarer.

For en rekke av Preems svenske kunder som kjører internasjonal transport er Norge et viktig marked. Du vil få mulighet til å bli en sentral del av Preems solide vekst og spennende fremtid på det norske markedet.

Jobb for framtiden allerede i dag
Som Pricing Manager/Controller trives du med både operative og faglige utfordringer. Du bør ha god regnskapsforståelse og erfaring med finansiell og operasjonell rapportering. Hos oss vil du få muligheten til å bygge opp en god systematikk innenfor økonomistyring, prognostisering, prosjektstyring og rapportering når det gjelder regnskap, økonomisk utvikling og aktuelle nøkkeltall.  

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:  

Har du denne bakgrunnen?

 Er dette deg?

 

Du blir en viktig del av Preem – en arbeidsplass som preges av en imøtekommende atmosfære, tolerante medarbeidere og ambisjoner om å være den beste i bransjen på bærekraft. Organisasjonen er under utvikling og du får mulighet til å være med å forme din egen stilling og får frihet under ansvar. Dessuten kan vi tilby deg gode utviklingsmuligheter og vi forventer selvfølgelig at du som medarbeider har viljen til å vokse og stadig lære noe nytt.

Finn ut mer
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Collett Search & Selection ved Nanna Collett, mobil +47 975 18 446. Søknad sendes snarest til nanna@collettsearch.no Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Last opp søknadsbrev

Last opp CV

Preem – Pricing Manager/Controller
Flere stillinger Skriv ut